01
08
06
04
02
07
05
03

Överväganden | Underströmmar
 allting kommer nog att ändras

2017
Väggfärg, tejp, häftklammer, träregel, mdf

Två installationer som tillsammans bildar ett tvillingverk.
De båda installationerna är placerade snett mitt emot varandra längs rummets långsidor. På ena sidan hänger tre färgvåder, som från sitt fäste dryga 5 cm från taket löper hela vägen ner till golvet; ett decimeterbrett utrymme skiljer den skenbart upplösta väggytan från den bakomliggande, befintliga väggen. På andra sidan rummet något som i allt väsentligt är en vägg, uppbyggd av reglar och mdf- skivor, men som med sin lätt förskjutna placering samtidigt är en uppenbar avvikelse från rummets ordning. Även här bakom finns ett ca 10 cm brett utrymme, där en färgvåd hänger, dold mellan skiva och vägg så när som på ett par centimeter som avvaktande kikar fram längs skivans kant.
Här möter byggmaterialens konkreta vardaglighet det flyktigt tvetydiga. I en skevande spegling av något djupt välbekant destabiliseras rummet – tillvaron, och låter ana ett växelspel av ömsom motsägande, ömsom samstämmiga krafter inom och mellan verk, rum och betraktare.


Foto Petter Lehto