things1
things2
things3
things4
things5

Things unheard of
2008/2010
Papper, målad mdf, metall. Ca 5 x 1,35 m, höjd 1,15 m resp ca 2,4 x 1,5 m, höjd 1 m

Ett 5 x 1,35 m stort transparent papper utbrett på en yta av vitmålad 6mm mdf. I pappret har jag skurit längsgående snitt med ett par millimeters mellanrum. Snitten varierar i längd mellan ca 70 - 80 cm och är uppdelade på 5 partier som sträcker sig tvärs över ytan. Varje skuret parti har skiftande karaktär beroende på hur pappret uppförde sig när jag skar i det; vissa remsor reste sig upp, helt eller delvis, andra låg kvar. Spelet mellan ljus och skugga över ytan blir till ett
lågmält brus, som förändras då betraktaren rör sig kring verket, för att ur vissa vinklar stegras till ett ögonblickskort vitt dån.