05detalj3
05läge
02III

Projektet famnad:fjärmad:förändrad består av en serie platsspecifika installationer, uppbyggda av millimetertunna våder av vit väggfärg. Verken växer fram i ett utforskande av vad som händer när ett av de element som utgör rummet lösgörs och intar en helt ny relation till såväl rum som betraktare.

Utgångsmaterial för verken är väggfärg som målats upp på en plastskiva. Den torkade färgen lossas från plasten i form av långa våder, med en yta till förväxling lik en vanlig, målad vägg. Färgvåderna använder jag som byggstenar för att modifiera det befintliga rummet. Ingreppen förändrar det fysiska rummet, men når genom materialets karaktär längre än så. De tunna, membranlika färgvåderna associerar lika självklart till "hud" som till "vägg". Utifrån dessa associationer startar en pendelrörelse mellan ett rumsligt yttre och inre, i det att betraktaren blir varse kroppens förhållande till det omgivande rummet, den egna närvaron.