01.1läge
02läge
03.1läge
04läge
05läge
06läge

Läge (Kontinuerlig förhandling)
2013
Vit väggfärg, tejp, häftklammer Varierande mått

Ett verk som sträcker sig genom hela galleriet och spelar med rummens inbördes olikheter i en rumslig balansakt där lager av associationer och begrepp ömsom binds samman, ömsom bryts upp. I det yttre rummet bildar färgvåderna en sammanhängande klädsel, liknande den i Försök (att låta bli).
Denna inklädning löper tätt intill väggen fram till dörröppningen, där den viker av in mot det inre rummet. Där inne släpper färgvåden väggen för att istället välla ut över golvet.