Om

I mitt konstnärskap återvänder jag gång på gång till det gränsland som omger de porösa, undflyende gränserna mellan verk/rum/betraktare. Jag strävar efter ett sammansmältande mellan verk och rum, där betraktaren för att möta verket också måste låta sig omslutas av det. På en gång del av verket och åtskild från det, framträder de egna gränserna tydligare, men löses också delvis upp och blir mer genomsläppliga. Betraktaren ställs inför en slags samtidig utplåning - förhöjd närvaro, på gott och ont. Denna vibrerande samtidighet återkommer på flera nivåer i mina verk och utgör på många sätt en kärnpunkt i min konst. En tidvis knappt förnimbar, men oupphörlig, rörelse som ger ett tilltal som glider mellan egendomlig klarhet och ohöljd gåtfullhet.


Jag arbetar företrädesvis med platsspecifika verk, installationer som ofta smyger tätt intill utställningsrummets arkitektur. Arbetet med ett verk börjar ofta i materialet, i en arbetsprocess som i sig är ett gränsland mellan det intuitiva och det målinriktade. Handens känsla och tankens skärpa vävs samman, och lagras som ett aktivt minne i verket. Jag använder mig gärna av vardagliga byggmaterial, vanlig väggfärg eller enkla, förgängliga material som t ex papper, som jag på olika sätt bearbetar, för att nå en punkt där materialet laddas med ett uttryck som svävar mitt i spänningsfältet mellan det påtagliga och det poetiska.

Annika Vilhelmson

CV


Född 1979 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm


Utbildning
2015-16                       

Projektprogram för yrkesverksamma, inriktning glas, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

2012, vårterminen  

Going Public - konst och design i det offentliga rummet, Konstfack, Stockholm


2003-2008                

Magisterprogram Fri konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
2000-2003                

Skulpturlinjen, Göteborgs Konstskola
1999-2000                 

Grundläggande konstnärlig utbildning, KV Konstskola, Göteborg

Stipendier

2023

Konstnärsnämndens arbetsstipendium (2-årigt)

2021

Helge Ax:son Johnssons stiftelse

Internationellt Kulturutbyte/Konstnärsnämnden

2019                            

Vistelsestipendium 6 mån Cité Internationale des Arts, Paris/Konstakademien
2015                            

C L Kinmanssons resestipendium/Konstakademien
2011                             

Konstnärsnämndens arbetsstipendium (1-årigt)
2008                          

Ernst, Julius och Adine Ekelins fond
Fam Gustaf Tobisons stipendiefond
Seth Linnés fond
2007                           

Sigrid Fridmans fond
2006                           

Stellan, Sten och Märta Hähnels minnesfond
2002                          

Eric Ericsons Stiftelse


Utställningar

2018                           

Översikt/Process/Minne
 LAC, Kållandsö

Gelitin + Annika Vilhelmson
Stereo Exchange, Köpenhamn

2017                           

Åtkomst
Galleri Konstepidemin, Göteborg

2014                           

famnad:fjärmad:förändrad, del III
Toppen, Stockholm

2013                           

Läge (Kontinuerlig förhandling)

Galleri Blunk, Trondheim
2013                           

Inverted Space
Galleri 54, Göteborg
2010                           

Utanför, strax intill
Galleri Mors Mössa, Göteborg
2008

Kungliga Konsthögskolans Vårutställning
Konstakademien, Stockholm

2007

A room of its own, Magisterutställning
Galleri Mejan, Stockholm
Stipendiatutställning Eric Ericsons stiftelse
Konsthallen Mimers hus, Kungälv


Uppdrag

2015                           

Parallellt skissuppdrag Rondellgestaltning

Gnesta Kommun
2013                           

Parallellt skissuppdrag Andaktsrum

Nya Karolinska Solna