Verk

Översikt/Process/Minne

Galleri LAC, Kållandsö

2018

Famnad:Fjärmad:Förändrad

2012-2014

A room of its own

Stereo Exchange, Köpenhamn 2018

Utanför, strax intill

Galleri Mors Mössa, Göteborg 2010

Alltjämt tveklösheten

Galleri Mors Mössa, Göteborg

2010