Annika Vilhelmson Arbeten CV & Kontakt

< 1 / 5 >

Utanför, strax intill
2009-10
Papper, textil. Ca 3 x 3 x 0,9 m

Två pappersytor monterande med 45 cm mellanrum i djupled. Där bakom en svart yta mot väggen
ytterligare 45 cm in. Med hjälp av ett nålliknande verktyg har jag perforerat delar av pappersytorna.
På det främre pappret har jag bearbetat ett område om ca 140 x 210 cm, genom vilket det bakre
(ca 75 x 170 cm) kan anas. Ett verk i gränslandet mellan installation och teckning, präglat av en
kombination av transparens och stark materialitet.

 

 

 

 

.

.