Annika Vilhelmson Arbeten CV & Kontakt

< 1 / 5 >

Things unheard of
2008
Papper, målad mdf, metall. Ca 5 x 1,35 m, höjd 1,15 m
                                                                 
Ett 5 x 1,35 m stort transparent papper utbrett på en yta av vitmålad 6mm mdf. I pappret har jag
skurit längsgående snitt med ett par millimeters mellanrum. Snitten varierar i längd mellan ca
70 - 80 cm och är uppdelade på 5 partier som sträcker sig tvärs över ytan. Varje skuret parti har
skiftande karaktär beroende på hur pappret uppförde sig när jag skar i det; vissa remsor reste
sig upp, helt eller delvis, andra låg kvar. Spelet mellan ljus och skugga över ytan blir till ett
lågmält brus, som förändras då betraktaren rör sig kring verket, för att ur vissa vinklar stegras
till ett ögonblickskort vitt dån.

 

.