Annika Vilhelmson Arbeten CV & Kontakt

< 1 / 6 >

A room of its own
2007/2018
Vit och svart väggfärg, träreglar. Ca 2,6 x 2,8 m, höjd 2,6 m

Vintern 2018 återskapades "A room of its own" (2007) för en utställning på Stereo
Exchange i Köpenhamn. Verket är här exakt avpassat efter gallerirummets mått
och fyller upp allt tillgängligt utrymme, samtidigt som det omsluter utställningens
andra verk, Gilitines "NY Golem". Ett möte mellan två verk som trots - eller tack
vare - vitt skilda röstlägen för ett samtal om kroppslighet, förgänglighet och sex.

Foto Kevin Malcolm

 

.

 

 

 

 

.

.