Annika Vilhelmson Arbeten CV & Kontakt

< 1 / 7 >

Utan titel
2005-06
Papper. Varierande mått.

Utgångspunkten här är våder av papper som jag bearbetat med en nål.
Pappersvåderna är uppspända mellan balkongen och golvet och delar
upp rummet i en stor och en mindre, sluten del. På de ställen där nålen
fläkt upp pappret silar ljus igenom från fönstret på andra sidan.
Stillheten i rummet bryts i kontrasten med spåren efter nålens framfart,
som blir tydliga först när betraktaren kommer nära inpå verket.

 

.

.