Annika Vilhelmson Arbeten CV & Kontakt

famnad:fjärmad:förändrad

Projektet famnad:fjärmad:förändrad består av en serie platsspecifika installationer, uppbyggda av
millimetertunna våder av vit väggfärg. Verken växer fram i ett utforskande av vad som händer när ett
av de element som utgör rummet lösgörs och intar en helt ny relation till såväl rum som betraktare.
En rad vägar finns att följa, från det strängt återhållna med färgen tätt intill den vägg där den kan
sägas höra hemma, till böljande veckbildningar som mer påtagligt tar plats i rummet.

Utgångsmaterial för verken är väggfärg som målats upp på en plastskiva. Den torkade färgen lossas
från plasten i form av långa våder, med en yta till förväxling lik en vanlig, målad vägg. Färgvåderna
använder jag som byggstenar för att modifiera det befintliga rummet. Ingreppen förändrar det fysiska
rummet, men når genom materialets karaktär längre än så. De tunna, membranlika färgvåderna
associerar lika självklart till "hud" som till "vägg". Utifrån dessa associationer startar en pendelrörelse
mellan ett rumsligt yttre och inre, i det att betraktaren blir varse kroppens förhållande till det omgivande
rummet, den egna närvaron.
 

.

.